ARLUMER

ILELISH Subsector A: Imperial era data as of 001-1120.

World Name HEX UWP BS Trade PPG AL Stellar
Ghull0101B100324-F  Va Ni Lo110DuM8V
Gahadto0102B546849-8   600DuK8V
Kuukhidir0108B599699-C  Ni324DuK3V M0V
Iogysb0110B541533-A  Po Ni423DuG3V
Tarapiko0204B546489-8  Ni720DuG3V
Llugongath0205B544310-E  Ni Lo121DuG0V M6V
Swaneni0206C576530-9  Ag Ni900DuM6 III  G0V
Nasi0207B200986-FN Va Hi In Na113DuG7V M3V
Anhkeshkarra0208B786540-C  Ag Ni800DuK8V
Ketua0209A552758-C  Po313DuF9V
Mifon0303B5228AB-E  Po Na510DuF7V
Fono0305D94A79A-4  Wa423DuK0V
Tylio0307B646A75-F  Hi In834DuM4V
Nashiraa0309B5587AB-AN Ag623DuM4V M6V M7V
Eggii0401B300979-F  Va Hi In Na922DuG6V
Iisupmir0402B671547-C  Ni200DuG5V
Ansha0403E5529DD-7  Po Hi822DuG9V
Kkikla0406D693AAB-C  Hi In124DuM8 II  M7V
Khishagaki0407A888533-F  Ag Ni422DuF4V F8V
Dressyl0409BAC8033-B  Fl Ni Lo824DuM7V
Ripipareta0410A2008A8-F  Va Na524DuM4 II  F5V
Kagaki0502B68298A-B  Hi500DuM4V
Pogrom0505E676300-8  Ni Lo820DuG2V
Dhonaego0506D869653-6  Ni Ri324DuM6V
Arlumer0510A672A9A-GN Hi In Cp625DuG9V M6V
Voyager0602B686354-EN Ni Lo900DuG5V
Migardikagi0605A662556-E  Ni823DuM3V
Pahutukamo0607C567100-8  Ni Lo624DuK1V
Abaa0704A553314-C  Po Ni Lo224DuG7V M6V M4V
Shamsheshi0705B5447AA-AN Ag924DuF1V M9V
Kouri0706EAAA303-B  Wa Ni Lo923DuG6V
Khu Adia0708D547979-B  Hi In723DuG7V M9V
Hutotai0709B667578-DN Ag Ni224DuM6V
Irkhumishar0806D85A000-6S Wa Ni Lo602DuG5V K9V
Gakemii0808B5227B8-EN Po Na234DuK1V
Lonwansio0810B530886-B  De Po Na400DuK3V M1V